Journal Club

Bloedstollend snel VKA couperen: vast of gepast?

Bloedstollend snel VKA couperen: vast of gepast?

Achtergrond Bij een (levensbedreigende) bloeding onder vitamine K-antagonisten (VKA) wordt steevast vierfactorenconcentraat gegeven. Dit middel is ook wel bekend als protrombinecomplexconcentraat (4F-PCC), en op de werkvloer onder de merknamen Beriplex en Cofact....

Ileus: Neusmaagsonde een zonde?

Ileus: Neusmaagsonde een zonde?

Casus Op je SEH presenteert zich de 50 jaar oude patiënt Marcel met buikpijn. Zijn buik is boller, hij heeft al 5 dagen geen ontlasting gehad en is misselijk. Zijn voorgeschiedenis vermeldt een appendectomie en cholecystectomie. Je neemt deze patiënt op voor de...

Cheers to YEARS – diagnostische beslisregel uitsluiten longembolieën

Cheers to YEARS – diagnostische beslisregel uitsluiten longembolieën

Het uitsluiten van longembolie is een uitdaging De klinische presentatie van longembolieën is erg variabel en vaak aspecifiek. Het is een potentieel levensbedreigend ziektebeeld dat niet gemist mag worden. Op het moment dat longembolieën in de differentiaal diagnose...

Tranexaminezuur bij gastro-intestinale bloedingen: Time to HALT-IT!

Tranexaminezuur bij gastro-intestinale bloedingen: Time to HALT-IT!

Achtergrond Tranexaminezuur vermindert bloedingen door remming van de fibrinolyse: een proces wat normaal gesproken juist wordt geactiveerd bij grote bloedingen.1 Voor de CRASH-2 studie werd tranexaminezuur al ingezet voor het bestrijden van bloedingen naar aanleiding...

CENSER trial – Vroeg starten van noradrenaline bij septische shock

CENSER trial – Vroeg starten van noradrenaline bij septische shock

Inleiding Sinds de Surviving Sepsis Campaign in 2004 van start ging, zijn we allemaal doordrongen van het feit dat sepsis een medisch noodgeval is. Zoals bij elk noodgeval doet de tijd van handelen ertoe. De richtlijn is ondertussen al een aantal keer herzien en sinds...

Pin It on Pinterest

Share This