Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website https://www.fanofem.nl. Door deze website te bezoeken en/of op de website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepassing van deze disclaimer.De website is een product van Spoedeisende Geneeskunde Zwolle.

De getoonde informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie en uitdrukkelijk niet als medisch advies. Raadpleeg uw eigen arts voor medisch advies.

Wij doen ons uiterste best zorgvuldig te zijn tijdens het ontwerpen en samenstellen van deze website, maar kunnen niet de juistheid, volledigheid en actualiteit van de gegevens garanderen. Onder geen enkele omstandigheid kunnen wij verantwoordelijk en/of aansprakelijk worden geacht voor interpretatie en/of toepassing van de informatie afkomstig van deze website. Evenmin zijn wij verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de hierdoor eventueel geleden schade. Derhalve kunnen er op geen enkele wijze rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Daarnaast dragen wij geen verantwoordelijkheid voor aan de website gekoppelde links/bestanden van derden. Bijdrages/reacties geuit op onze website zijn niet (noodzakelijkerwijs) de mening van de Spoedeisende Geneeskunde Zwolle, de webmaster of de internet-provider.

De inhoud van deze website is voor iedereen, in de geest van Free Open Access Meducation (#FOAMed), gratis en vrij toegankelijk. Indien u informatie in welke vorm dan ook van deze website wilt gebruiken dan kan dat alleen onder nadrukkelijke vermelding van de auteur(s) en de website. Indien op deze website gebruikt wordt gemaakt van (gedeeltelijk) materiaal van andere blogs en/of websites zal dit vermeldt worden.

Wij hechten een zeer grote waarde aan privacy. Er worden geen patiëntgegevens gepubliceerd tenzij de patiënt daar nadrukkelijk schriftelijk toestemming voor heeft gegeven. Er wordt er vanuit gegaan dat patiëntgegevens en beelden die reeds op internet gepubliceerd zijn rechtmatig in de openbaarheid zijn gebracht, tenzij er aanwijzingen zijn voor het tegendeel.

Pin It on Pinterest

Share This