Aflevering twee van de Fan of EM SIM series gaat over het voorbereiden van je SIM. Wat voor casus? Wat is je doel? Welke ruimte? Welke materialen? Hoeveel begeleiders? Met wie? Allemaal vragen die invloed hebben op het succes van je (team approach) SIM.
Alles wat ik beschrijf in dit stuk klinkt logisch en niet baanbrekend maar vraag jezelf af: ‘Doe ik dit ook echt?’ Het is de opmaat naar simulatie ‘Harvard style’ waar we in volgende afleveringen verder op ingaan.

Wat is het doel?

Dit is de eerste vraag die je jezelf moet stellen. Wat wil ik bereiken met deze simulatie? Met welke nieuwe kennis of inzichten moeten de deelnemers zo weglopen?
Bij de medische simulatie met teams kan je grofweg een onderscheid maken tussen technische vaardigheden zoals bijvoorbeeld (ALS-) protocol kennis of soft-skills zoals teamcommunicatie en besluitvorming.
Bij bijvoorbeeld een individueel ATLS-kennis scenario is het minder belangrijk om een volledig team te gebruiken. Dit kan zelfs afleidend werken omdat de primaire focus op kennis van de cursist makkelijk onder gesneeuwd kan raken door andere zaken die gerelateerd zijn aan de teamprestatie.

Stel vast wat het focus van de simulatie is en pas je scenario daar op aan.

Met wie?

Ken je deelnemers! Het ergste wat je kan overkomen is het niveau van de deelnemers verkeerd inschatten. Te laag en je deelnemers voelen zich niet serieus genomen. Te hoog en je weet zeker dat je het zelfvertrouwen van de aanwezigen vakkundig om zeep hebt geholpen.
Scenario`s met multidisciplinaire teams zijn moeilijk wat dat betreft. Om te voorkomen dat de stafleden met een verveeld gezicht om zich heen staan te kijken en de jongste ANIOS met een rood hoofd zich de 4e T probeert te herinneren moet je elementen toevoegen die alle teamleden uitdagen. Denk hier van tevoren over na. De ANIOS mag zich de vierde T herinneren terwijl de team-leader de beelden van de echo thorax kan interpreteren. Verplaats je in de schoenen van de deelnemers. Soms is het oefenen van een nieuwe manier van overtillen bij trauma of massaal transfusieprotocol al voldoende om iedereen betrokken te houden.

Weet wie er meedoen en daag iedereen uit.

Waar?

Team scenario`s in een ziekenhuis zijn meestal onder te verdelen in 2 locaties. In het SIM-lab of op de afdeling (in-situ). Elke locatie heeft zijn eigen voor- en nadelen.
Later volgt een SIM Series aflevering die in detail ingaat op de voor- en nadelen van SIM-lab versus in-situ SIM.

Bedenk bij het vaststellen van je scenariodoel welke locatie het meest geschikt is.

Get real!

Realisme in een scenario is zeker bij het oefenen van team scenario`s ontzettend belangrijk. Hoe echter iets is hoe natuurlijker de (stress) reactie van de deelnemers.
De military special forces uit aflevering 1 oefenen scenario`s met paintballpatronen die in hun eigen wapen passen. Geraakt worden door deze patronen is zeer pijnlijk en dat werkt zeer motiverend om de situatie serieus te nemen.
Hoewel het effect van een paintball op een witte jas ongetwijfeld spectaculair is, zijn in de setting van medische teamscenario`s effectievere methodes beschikbaar om het realisme en daarmee het stressniveau van een scenario te vergroten.
Niet iedereen heeft een simulatiesysteem van vele duizenden euro`s beschikbaar en dat is ook echt niet nodig om voldoende realisme te creëren.
Vraag je bij elk scenario af welk niveau van realisme nodig is om je leerdoel te bereiken. Dit hangt af van de vaardigheden die geoefend gaan worden en de deelnemers die meedoen.

Hieronder enkele tips om zo echt mogelijk te trainen.

  1. De deelnemers trainen zoveel mogelijk in hun eigen rol. Als dat niet mogelijk is laat dan rollen vervullen door mensen met ervaring op dit gebied
  2. Vraag commitment van de deelnemers om gemotiveerd en zo realistisch mogelijk mee te doen
  3. Geen toeschouwers in zicht! De deelnemers krijgen zo snel het gevoel dat ze een toneelstukje spelen en toeschouwers kunnen de neiging hebben om zich te gaan bemoeien met het scenario
  4. Doe wat je in het echt ook zou doen. Trek bijvoorbeeld bij in-situ trauma scenario`s je loodjas, schort en handschoenen aan
  5. Volg een realistisch tijdpad. Intubatie duurt geen 10 seconden en een thoraxdrain inbrengen kost je zeker 3 minuten. Probeer hier rekening mee te houden
  6. Geef geen uitslagen van onderzoeken die niet gedaan zijn. Een thoraxfoto wordt pas weergegeven als eerder om een foto gevraagd is
  7. In-situ SIM is altijd realistischer dan het SIM-lab. Als de situatie daarom vraagt gebruik dan in- situ SIM om het realisme te optimaliseren

Probeer elk scenario zo realistisch als mogelijk en nodig te maken.
Vraag van je deelnemers commitment!

Begeleiders

Voor elk scenario is natuurlijk altijd minimaal één begeleider nodig. De voorkeur is wel om twee begeleiders te hebben waarbij de een inhoudelijk/ technisch begeleidt en de ander observeert en debrieft. Ook kan je samen afspreken wie wat observeert. Het is prettig als tenminste één begeleider training heeft gehad in het goed debriefen van een scenario. Maar laat je vooral niet tegenhouden om te oefenen als dat niet het geval is! Ook één begeleider zonder training kan een effectief scenario draaien als je maar zorgt dat je het overzichtelijk en simpel houdt. Daarbij kan je dan bijvoorbeeld ook gebruik maken van feedback van toeschouwers.

Er is minimaal één en bij voorkeur 2 begeleiders nodig.
Laat je niet tegenhouden door gebrek aan ervaring. Je wordt vanzelf beter in begeleiden en debriefen.

Conclusie

Een goed scenario valt of staat met een goede voorbereiding. Door je deelnemers te kennen en duidelijke leerdoelen op te stellen leg je de basis voor een goede SIM. Laat je vooral niet tegenhouden door gebrek aan training en/of materiaal. Met minimale middelen en enthousiasme is het al snel mogelijk om met eenvoudige scenario`s te beginnen.
De volgende aflevering gaat over het briefen van je deelnemers voorafgaand aan het scenario. Later zal ik ook meer in detail ingaan op de verschillende materialen die nodig zijn voor een SIM.
Om te eindigen met deze wijze woorden.

“The journey of a thousand miles begins with one step”.
Lao Tzu 6e eeuw v. Chr.

“Go forth and start your SIM-journey”.
Pieter Noë 2017.

 

 

Auteur: Pieter Noë, SEH-arts KNMG
Reviewer: Cara Jager, SEH-arts KNMG

Pin It on Pinterest

Share This