Sepsis Trilogie deel I – SIRS-criteria en “Rivers effect”

Sepsis Trilogie deel I – SIRS-criteria en “Rivers effect”

Welkom in de dynamische wereld van sepsis! Sepsis is geen diagnose, het is een syndroom. En een van de grootste uitdagingen van dit syndroom is de identificatie ervan. Een deel van deze patiënten kan in snel tempo in een ernstige shock raken, maar wie zijn dat...

Pin It on Pinterest