Welkom bij de 7de editie van de literatuur update.

GAME CHANGER

A Randomized Trial of Intravenous Alteplase before Endovascular Treatment for Stroke

The New England Journal of Medicine – Natalie E. LeCouffe et al.

Deze grote RCT van eigen bodem – met ook deelnemende centra uit België en Frankrijk – onderzoekt bij patiënten met iCVA of endovasculaire behandeling zonder alteplase superieur dan wel non-inferieur is t.o.v. endovasculaire behandeling + alteplase.

Er werden 539 patiënten geïncludeerd. Als primaire uitkomstmaat werd gekeken naar functionele uitkomst na 90 dagen. Met een adjusted OR van 0.84 (95% CI 0.62-1.15; p=0.28) blijkt endovasculaire behandeling alleen niet superieur dan wel inferieur aan  endovasculaire behandeling + alteplase vooraf. Ook werd geen verschil gevonden in bloedingscomplicaties of mortaliteit.

REVIEW

Efficacy of topical tranexamic acid in epistaxis: A systematic review and meta-analysis

American Journal of Emergency Medicine – Rajesh Naidu Janapala et al.

Voor wie het nog niet deed; tranexaminezuur lijkt een goede behandeling bij epistaxis. Deze systematic review en meta-analyse geeft een overzicht van studies waarbij tranexaminezuur wordt vergeleken met andere behandelingen (zoals ‘nasal packing’, lidocaine + adrenaline, placebo). Tranexaminezuur blijkt effectiever in het stoppen van de bloeding op de SEH, met een odds ratio van 3.5 (95% CI 1.3–9.7). Ook kwamen patiënten minder vaak retour met een recidief bloeding na 24-72 uur. De conclusies van dit review staan haaks op de conclusies van de recent gepubliceerde NoPAC study van Reuben et al.

Overigens, in geen van de studies werd tranexaminezuur gecombineerd met een ander middel. Het effect van mogelijke confounders, zoals hypertensie en al dan niet gebruik van antistolling, wordt door de geïncludeerde studies buiten beschouwing gelaten. Enige voorzichtigheid bij de interpretatie van deze resultaten dus.

100% NL

Age-adjusted interpretation of biomarkers of renal function and homeostasis, inflammation, and circulation in Emergency Department patients

Scientific Reports – Bart Candel et al.

Dat leeftijd een belangrijke factor is bij de interpretatie van bloedwaarden zagen we al eerder bij de D-dimeer. Bart Candel, AIOS Spoedeisende Geneeskunde in het MMC Veldhoven en promovendus aan het LUMC, laat met behulp van NEED-data zien dat biomarkers bij SEH-patiënten met een hogere leeftijd anders geïnterpreteerd moeten worden. Geïllustreerd met heldere figuren laten de auteurs zien dat de prognostische waarde van labwaarden veranderen met het toenemen van de leeftijd.

NICE TO KNOW

Electrocardiographic Diagnosis of Acute Coronary Occlusion Myocardial Infarction in Ventricular Paced Rhythm Using the Modified Sgarbossa Criteria

Annals of Emergency Medicine – Kenneth W. Dodd et al.

Deze leuke studie, van onder andere onze collega Maite Huis in ’t Veld, laat zien dat de Modified Sgarbossa Criteria een hogere sensitiviteit hebben dan de originele Sgarbossa Criteria voor de diagnose van een acuut myocardinfarct bij patiënten met een ventriculair gepaced ritme. Hoe zat het ook alweer met die Sgarbossa criteria; dit artikel legt het nog eens uit!

GUIDELINE

Primaire spontane pneumothorax

Vers van de pers; de herziene richtlijn over de primair spontane pneumothorax. Er is in deze richtlijn o.a. aandacht voor de rol van naaldaspiratie in de behandeling van een spontane pneumothorax, de waarde van de CT in de work-up, en mogelijke ambulante behandeling van patiënten met een drain. De bewijskracht van de studies zijn vaak laag; genoeg ruimte voor nieuw SEH-onderzoek.


Deze editie is gemaakt door: Dennis Barten, Hermien Gaasbeek, Caroline Hoogerheide, Britt van der Kolk, Jeroen Veldhuis, Peter Veldhuis, Rob Verdonschot en Luuk Wansink.

 

Pin It on Pinterest

Share This