Zoals we tijdens het congres in Egmond beloofden bij deze een overzicht inclusief links naar alle artikelen die tijdens onze presentatie in Egmond voorbij gekomen zijn!

Verder wijzen we je ook graag op de literatuurupdate die elke 3 maanden op deze site én via de literatuurupdate mailing van de NVSHA in hapklare brokjes naar je toekomt!

DIRECT-MT: Endovascular thrombectomy with or without Intravenous Alteplase in Acute Stroke.
Een relatief grote, goed opgezette RCT uit China waarbij alleen trombectomie niet slechter was dan trombectomie+ intraveneuze trombolyse bij patienten met een acuut ischemisch CVA in het voorste stroomgebied die voor beide interventies in aanmerking kwamen.
We verwachten op korte termijn de MRCLEAN NO IV welke hetzelfde onderzoek in de Nederlandse situatie!

ESETT: Kapur J, Elm J, Chamberlain J, et al. Randomized Trial of Three Anticonvulsant Medications for Status Epilepticus. N Engl J Med. 2019;381(22):2103-2113.

De laatste studie die de vraag over het beste add-on middel bij status epilepticus probeert te beantwoorden is de Established Status Epileptic Treatment Trial (ESETT).[5]

De primaire uitkomst was de afwezigheid van klinische tekenen van een insult en verbetering van het bewustzijnsniveau na 60 minuten (bijv. reactie op pijnprikkel) zonder gebruik van additionele middelen of intubatie.

De trial stopte vroegtijdig na een geplande interim analyse na inclusie van 400 personen (kinderen en volwassenen). Er bleek geen betekenisvol (<1% kans op een significant) verschil tussen levetiracetam (60mg/kg max 4,5g), valproïnezuur (40mg/kg max 3g) en fosfenytoine (20mg/kg max 1,5g). Ook ten aanzien van de adverse events was er geen verschil.

Zie ook de post hierover op FanofEM.nl

Tranexaminezuur bij gastrointestinale bloedingen? HALT-IT!

In deze internationale RCT met > 12.000 patiënten met een GI-bloeding werd geen aantoonbaar voordeel gevonden voor het toedienen van tranexaminezuur (bij de patiënten waarbij de behandelend arts twijfelde of hij deze wel of niet moest toedienen).

Zie ook fanofEM blogpost:

Tranexaminezuur bij gastro-intestinale bloedingen: Time to HALT-IT!

ULTRA: Tranexaminezuur heeft geen toegevoegde waarde bij SAB

Een grote Nederlandse RCT met 900 patiënten waarbij ze het geven van tranexaminezuur (TXA) bij een subarachnoïdale bloeding (SAB) hebben vergeleken met een controlegroep. Beide groepen kregen zo snel mogelijk na de CT een aneurysma behandeling, de TXA-groep kreeg TXA van CT-uitslag tot aan deze behandeling. De klinische prognose na 6 maanden was niet significant verschillend. Ondanks eerdere studies die aangaven dat de kans op rebleeding kleiner zou zijn in TXA-groep, blijkt op lange termijn geen verschil in functioneren in beide groepen en wordt het aan de hand van deze studie afgeraden om TXA bij SAB te geven.

Tranexaminezuur bij traumatische intracraniële bloedingen

CRASH-3

Nog een belangrijke recente grote studie over tranexaminezuur, nu bij patiënten geïsoleerde traumatisch intracraniële bloedingen.
Deze studie heeft niet bewezen dat TXA standaard bij iedere patiënt met traumatisch hersenletsel dient te worden gegeven. In een (grote!) subgroepanalyse lijken patiënten met mild tot matig traumatisch hersenletsel (GCS 9-15) wel voordeel te hebben.

Zie ook fanofEM blogpost:

 Zorgt tranexaminezuur bij geïsoleerd traumatisch hersenletsel tot verminderde mortaliteit?  

Effect of out-of-hospital TXA vs placebo on 6 month functional neurologic outcomes in patients with moderate or severe TBI. Rowell et al. JAMA 2020.

Rowell et al vonden vorig jaar in hun studie waarbij ze prehospitaal neurotraumapatiënten met een EMV van 12 of lager randomiseerden tussen TXA en placebo, GEEN verschil in neurologische uitkomst. 
Let wel: hun gehele RCT had in totaal 1000 patiënten, de subgroep analyse van CRASH-3 ging over ongeveer 5500 patiënten.

BRAIN-PROTECT: Association between prehospital TXA administration and outcomes of severe TBi. Bossers et al. JAMA Neurology 2021.

Dan is er nog de BRAIN-PROTECT. Dit was een Nederlands observationele studie van patiënten met vermoeden van ernstig traumatisch hersenletsel (GCS 8 of lager) die door de trauma-heli’s in NL behandeld werden.

Zij vonden, in een subgroep, een associatie tussen mortaliteit en patiënten met geïsoleerd ernstig hersenletsel die TXA hadden gekregen.

BASICS

Een RCT met ruim 10.000 IC-patienten over vloeistoftherapie:

NaCl 0,9% vs placebo
Snelle vs langzame vochtbolus

TOMAHAWK: timing van CAG voor patienten met een OHCA die zonder ST-segment elevatie komen.
De ene helft kreeg direct na ROSC een CAG, de andere helft binnen 24 uur. Er was geen verschil in mortaliteit.  

In 2019 liet de Nederlandse COACT trial bij OHCA-patienten met ROSC (na initeel een schokbaar ritme) dezelfde resultaten zien.

Spontane Pneumothorax: invasief of conservatief behandelen?

Een patiënt met matig grote tot grote spontane pneumothorax zonder drain behandelen? Deze RCT onderzocht het. Conservatieve behandeling is van deze patiënten is nog niet klaar voor prime time, maar het is wel een interessante gedachte!

We bespraken ook nog 2 artikelen uit de categorie: FUNTASTIC!

The Need for Speed: observational study of physician driving behaviours

Welke dokter in het ziekenhuis heeft de grootste auto? Wie rijdt het hardst en bij wie knijpt de politie het vaakst een oogje dicht? Gelukkig hebben onderzoekers uit Florida hier nu een antwoord op!

Q-fever – the superstition of avoiding the word “quiet” as a coping mechanism

Je kent ze wel: collega’s die van hun stoel vallen als je ze een rustige dienst toewenst. Een welgemeend:  “ houd het rustig” krijgt meestal een “ssst, don’t Jinx it” als reactie. 

Brookfield onderzocht of dit ergens op gebaseerd is. 


Auteurs:
Peter Veldhuis, AIOS SEG, OLVG
Jeroen Veldhuis, SEH-arts KNMG, Isala

 

Pin It on Pinterest

Share This