Welkom bij de vierde editie van de NVSHA literatuur update. Deze editie bevat 6 artikelen: 3 van Nederlandse bodem en 3 internationale.

GAME CHANGER

Behandeling van misselijkheid door isopropyl alcohol

De afgelopen jaren zijn er meerdere studies verschenen die lieten zien dat nasale inhalatie van isopropyl alcohol misselijkheid verminderde op de SEH. In deze Nederlandse studie lijkt de implementatie van isopropyl alcohol te resulteren in betere kwaliteit van zorg, met als neveneffect lagere kosten en minder gebruik van andere anti-emetica.

 

NICE TO KNOW

Tranexaminezuur vergelijkbaar met placebo bij neusbloeding

Na vele studies over tranexaminezuur (TXA) bij neusbloedingen is er een nieuwe dubbelblinde prospectieve RCT, de NoPAC-studie, die de preventie van neustamponade vergelijkt tussen placebo en TXA op een watje als voorbehandeling. Wat blijkt; placebo doet niet onder voor TXA, het percentage dat alsnog een neustampon nodig heeft is hetzelfde in beide groepen.

The Use of Tranexamic Acid to Reduce the Need for Nasal Packing in Epistaxis (NoPAC): Randomized Controlled Trial.

POCUS van de longen bij COVID-19

In deze grote studie is de toegevoegde waarde van longecho bij COVID-verdachte patiënten onderzocht. In verschillende patiëntgroepen werd gekeken welke echopatronen voorspellend waren voor COVID-19. Met name bij de patiënten met respiratoire insufficiëntie, maar ook bij patiënten met milde klachten lijkt longecho een sterke positief en negatief voorspellende waarde te hebben. De eerder verschenen studie van Nederlandse bodem van collega Svenja Haak et al, toonde ook al de toegevoegde waarde van longecho bij COVID-19.

Nog meer reden om de echo laagdrempelig te gebruiken bij verdenking COVID-19!

Lung ultrasound for the early diagnosis of COVID-19 pneumonia: an international multicenter study.

100% NL

Effect van video-instructie bij ontslag wegens LTSH

Vorig jaar bleek uit een meta-analyse en systematische review van Amber Hoek (SEH-arts KNMG Erasmus MC én afgelopen maand gepromoveerd) en collega’s dat recall met video-instructie of op schrift beter lijkt dan verbale ontslaginstructie. Nu hebben zij een eigen RCT uitgevoerd bij patiënten met mild/licht traumatisch hersenletsel (LTSH). In deze specifieke groep is geen verschil in de ernst van postcommotionele symptomen na schriftelijke ontslaginstructie met of zonder video-instructie ernaast. Daarnaast is er geen verschil in recall, patiënttevredenheid of herhaalbezoek aan de SEH na ontslag. Wel lijkt recall in het algemeen lager te zijn dan in andere studies, mogelijk door het type diagnose.

Deze studie ontving één van de eerste SGOfonds-subsidies.

Effect of Video Discharge Instructions for Patients With Mild Traumatic Brain Injury in the Emergency Department: A Randomized Controlled Trial.

Tranexaminezuur heeft geen toegevoegde waarde bij SAB

Een grote Nederlandse RCT met 900 patiënten waarbij ze het geven van tranexaminezuur (TXA) bij een subarachnoïdale bloeding (SAB) hebben vergeleken met een controlegroep. Beide groepen kregen zo snel mogelijk na de CT een aneurysma behandeling, de TXA-groep kreeg TXA van CT-uitslag tot aan deze behandeling. De klinische prognose na 6 maanden was niet significant verschillend. Ondanks eerdere studies die aangaven dat de kans op rebleeding kleiner zou zijn in TXA-groep, blijkt op lange termijn geen verschil in functioneren in beide groepen en wordt het aan de hand van deze studie afgeraden om TXA bij SAB te geven.

FUNTASTIC

Wetenschappelijk onderbouwde tips voor je nachtdienst

Er zijn veel tips en tricks hoe je het beste om kan gaan met nachtdiensten. In deze review zijn de belangrijkste wetenschappelijke adviezen op een rij gezet.

Top 10 evidence-based countermeasures for night shift workers.

GUIDELINE

Nieuwe Europese Reanimatie Richtlijnen

De nieuwe Europese Reanimatie Richtlijnen (Guidelines 2021) zijn in maart gepubliceerd. Naar aanleiding hiervan zijn ook de Nederlandse richtlijnen geupdated, welke afgelopen week op het congres van de Nederlandse Reanimatie Raad zijn gepresenteerd. Een must-read voor elke SEH-arts.

 

Samenstellers:

Dennis Barten, Hermien Gaasbeek, Caroline Hoogerheide, Britt van der Kolk, Jeroen Veldhuis, Peter Veldhuis, Rob Verdonschot en Luuk Wansink.

 

Pin It on Pinterest

Share This