Welkom bij de tweede editie van de NVSHA literatuur update, welke ook op fanofEM wordt geplaatst. Deze editie bevat 7 artikelen: 5 recente en 2 must-reads van oudere datum.

LANDMARK

Corticosteroïden bij de behandeling van COVID-19

Corticosteroïden bij COVID-19? Deze meta-analyse van 7 RCT’s (inclusief de REMAP-CAP en RECOVERY trial) laat zien dat patiënten die zuurstof/beademing nodig hebben een betere overlevingskans hebben na toediening van corticosteroïden. Hier is ons huidige beleid op aangepast.

Sterne JAC et al. Association Between Administration of Systemic Corticosteroids and Mortality Among Critically Ill Patients With COVID-19: A Meta-analysis. JAMA 2020 Sep 2;324(13):1-13. PMID: 32876694

REVIEW

POCUS voor pneumothorax: (blijven) doen!

Deze Cochrane review beschrijft dat de long echo voor de diagnose pneumothorax door niet-radiologen superieur is ten opzichte van X-thorax bij liggende traumapatiënten op de SEH. Nog een argument om dit te blijven doen!

Chan KK ea. Chest ultrasonography versus supine chest radiography for diagnosis of pneumothorax in trauma patients in the emergency department. Cochrane Database Syst Rev. 2020 Jul 23;7(7):CD013031. PMID: 32702777

MUST READ

GUIDELINE

Vers van de pers: ESC guideline NSTE-ACS

De nieuwste ESC guideline voor NSTEMI patiënten. We raden vooral aan om het kopje ‘What is new’ te lezen om weer up to date te zijn van de laatste aanbevelingen zoals: welke patiënten je als hoog risico moet beschouwen en dus binnen 24 uur een PCI nodig hebben en op welke tijdstippen troponines afgenomen kunnen/moeten worden.

Collet JP ea. 2020 ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes in patients presenting without persistent ST-segment elevation: The Task Force for the management of acute coronary syndromes in patients presenting without persistent ST-segment elevation of the European Society of Cardiology (ESC), European Heart Journal, PMID: 32860058

100% NL

Aankondiging AAAA? Doe deze simpele rekensom

Een geruptureerd abdominaal aneurysma (AAAA) is een aandoening met een zeer hoge mortaliteit. Hoe vroeger je erbij bent, des te groter de kans op overleving. Noëlle Dirks (toen student Geneeskunde, inmiddels ANIOS SEG) stelde in samenwerking met Moniek Mestrom, AIOS SEG en Monique van der Lugt, Nathalie Peters en Dennis Barten, SEH-artsen KNMG het volgende vast: een eenvoudige, prehospitale rekensom kan helpen bij het maken van een risico-inschatting. Als de prehospitale shock index (pols / systolische bloeddruk) ≥1 is bij een verdenking op een AAAA, dan is de kans op deze aandoening 5 keer groter dan wanneer dit niet zo is. Zolang de echo nog niet wijdverbreid wordt toegepast op de ambulance, is het wellicht een idee om de shock index te berekenen.

Dirks NPM et al. Utility of Shock Index for Suspected Rupture of Abdominal Aortic Aneurysms, Prehospital Emergency Care. 2020 Jul 29;1-8. PMID 32674713

FUNTASTIC

Keep on running! Maar op welke maat klompen? 

Rennen voor andermans leven is iets wat we natuurlijk dagelijks doen, en meestal op medische klompen. Heel relevant dus om te weten op welke maat klompen je het snelste door de ziekenhuisgangen kan bewegen. Vergeleken met maat 47, blijkt maat 38 levensreddend te zijn. Iedereen dus aan maat 38..? Je voelt natuurlijk op je klompen aan dat hier iets niet klopt. En dat is precies de bedoeling van deze Amsterdamse parodie-RCT. Het punt van de auteurs is dat de onderzoekspraktijk soms ver van de klinische praktijk verwijderd is. Als je een medicijn onderzoekt en daarbij een extreem hoge dosis uitzet tegen een extreem lage dosis, dan zul je altijd wel significante verschillen vinden. Maar zijn deze verschillen dan ook relevant voor de klinische praktijk?

Elbers PWG ea. The effect of small versus large clog size on emergency response time: A randomized controlled trial. J Crit Care. 2020 Aug 8;60:116-119. PMID: 32799180  

 

Samenstellers:

Dennis Barten, Hermien Gaasbeek, Caroline Hoogerheide, Britt van der Kolk, Peter Veldhuis, Jeroen Veldhuis, Rob Verdonschot, Luuk Wansink.

 

Pin It on Pinterest

Share This