In de enorme informatiestroom over COVID-19 lijkt er ook een rol voor POCUS te zijn bij de opvang en triage van patiënten met verdenking op COVID-19. In samenwerking met DEUS hebben wij een protocol gemaakt om inzicht te geven in de mogelijke toepassing van longechografie bij deze patiënten, waarbij met name aandacht is voor de herkenning van pleurale en longafwijkingen die passen bij COVID-19, de echotechniek zelf en de verslaglegging hiervan.

Korte samenvatting protocol:

Bij COVID-19 kunnen de onderste luchtwegen betrokken zijn, vaak resulterend in een perifere longziekte welke de afwijkingen geschikt maakt voor detectie met echografie. Op basis van de eerste data uit China lijkt longechografie verricht voor COVID-19 vergelijkbare resultaten te geven als een CT-thorax. Bij COVID-19 gevonden echografische afwijkingen passen bij het beeld van een virale pneumonitis met onder andere verdikking of onregelmatigheid van de pleura, enkele of gefuseerde B-lijnen en subpleurale of lobaire consolidaties, vaak multilobair en bilateraal. De zichtbare afwijkingen hangen af van de uitgebreidheid van de ziekte.

Patiënt met COVID-19. Echografische afwijkingen: verdikte pleurale lijn, subpleurale consolidaties en gefuseerde B-lijnen.  Image courtesy of Dr. Marco Garrone via The Pocus Atlas

Patiënt met COVID-19. Echografische afwijkingen: confluerende B-lijnen en subpleurale consolidatie.
Image courtesy of Fritz Fuller via The Pocus Atlas

Rol van POCUS

Op dit moment is de exacte rol van longechografie en CT-thorax bij het diagnosticeren van COVID-19 in de Nederlandse situatie nog niet duidelijk. Er is bij grote toename van het aantal te verrichten CT’s een mogelijk probleem in de doorstroming van patiënten en beschikbaarheid van de CT voor non-COVID pathologie. Daarnaast is het desinfecteren van een CT tussen patiënten nog een vertragende factor. Bovendien is er bij het gebruik van CT natuurlijk stralingsbelasting.
Longechografie lijkt met name van toegevoegde waarde te kunnen zijn bij het aantonen van afwijkingen die bij COVID-19 passen wanneer een verdenking of onzekerheid over de diagnose bestaat. Daarnaast kunnen ook alternatieve oorzaken van dyspnoe opgespoord worden die in de COVID-19 tijd wel eens kunnen worden vergeten. De combinatie van longechografie met echo cor en vena cava inferior kunnen zowel bij dyspnoe als bij shock of onverklaarde hypotensie van meerwaarde zijn.
Een mogelijke toepassing is echografie in combinatie met klinisch beeld en vitale parameters om versnelde triage toe te passen indien er zich een groot aantal patiënten aanbiedt. Daarnaast moet men realiseren dat COVID-19 nooit kan worden uitgesloten met behulp van echografie, omdat de onderste luchtwegen niet altijd betrokken zijn.


Auteur: Svenja Haak, AIOS SEH Isala

 

Reviewers:
Emile van der Have, SEH-arts KNMG Medisch Centrum Leeuwarden & 
Vincent Rietveld, SEH-arts KNMG Dijklander Ziekenhuis Hoorn/founder of DEUS
 

Lees ook onze andere posts over COVID-19

Bloedstollend COVID-19

Na 2 maanden klinische ervaring met coronavirus disease 2019 (COVID-19) leren we steeds meer over deze ziekte. Voortschrijdend inzicht laat zien dat het Severe Acute Respiratory Syndrome Corona Virus 2 (SARS-CoV-2) een toegenomen trombogeniciteit veroorzaakt. En dat...

COVID-19: Wat we kunnen leren van case-reports

Inleiding Ondanks epidemiologische data die geleidelijk beschikbaar komt en het feit dat we steeds meer begrijpen van COVID-19 infecties, is er ook nog veel onbekend over deze infectieziekte. Er verschijnen steeds meer case-reports en kleine studies die een inzicht...

De onzichtbare vijand : Asymptomatische transmissie van SARS-CoV-2

Achtergrond In Nederland is het ontstaan van een 1.5 m samenleving sinds 2020 een feit en in het ziekenhuis moeten wij hier rekening mee houden in een omgeving van triage, vroege herkenning, isolatie van een (potentiele) bron, cohortering en toepassen van standaard...

Corticosteroïden bij COVID-19, do or don’t?

28 april. 1 dag na onze Koningsdag thuis, of ook wel ‘Woningsdag’ dit jaar. Het is nu ook 2 maanden en 1 dag geleden dat de officiële eerste patiënt in Nederland met COVID-19 bekend werd. In de tussentijd hebben we al veel (bij)geleerd over deze nieuwe aandoening....

NSAID’s bij COVID-19, do or don’t?

Ook jij hebt vast een paar weken geleden dit bericht via WhatsApp ontvangen. Het bericht werd binnen no time talloze keren gedeeld. Al vrij snel kwamen er vanuit verschillende hoeken reacties op: er zou weinig tot geen bewijs voor zijn en dus fake news. De verwarring...

De herontdekking van chloroquine: van malaria naar corona

DISCLAIMER De kennis van COVID-19 breidt zich continu uit. Iedere dag verschijnen er nieuwe publicaties en worden nieuwe trials gestart. Wij hebben bij de totstandkoming van deze infographic getracht de meest recente literatuur overzichtelijk samen te vatten. Het is...

COVID-19 – in de ban van de kroon

Artikel laatst aangepast op 24 april 2020De wereld is in de ban van het nieuwe coronavirus; en zo ook ons 'nuchtere landje' - zoals premier Rutte ons land noemde.[1] Waar enkele weken eerder de meeste Nederlanders vol hielden dat het allemaal wel mee zou vallen,...

SIM en proces-testen bij COVID-19

Simulatie en proces-testen voor het in korte tijd transformeren van de SEH in tijden van een virale pandemie In deze blog willen we graag een paar praktische tips en trics met betrekking tot het transformeren van een SEH tijdens de Covid-19 pandemie delen; een...

Pin It on Pinterest

Share This