Simulatie en proces-testen voor het in korte tijd transformeren van de SEH in tijden van een virale pandemie

In deze blog willen we graag een paar praktische tips en trics met betrekking tot het transformeren van een SEH tijdens de Covid-19 pandemie delen; een situatie waarin ieder uur van alles verandert en snel schakelen cruciaal blijkt.

“Perfection is the enemy of the good when it comes to emergency management. Speed trumps perfection.” – Michael Ryan WHO https://www.youtube.com/watch?v=e-XPL91r0uk

Sommige veranderingen kun je met je eigen team regelen, voor andere heb je de rest van het ziekenhuis nodig. Voor veel veranderingen in deze pandemie gebruikten wij twee methodes:

1. Translational simulatie (Brazil, V. Translational simulation: not ‘where?’ but ‘why?’ A functional view of in situ simulation. Adv Simul 220 (2017) 
2. Rapid cycle process testing

We beschrijven hier hoe we gebruik maken van deze 2 toepasbare methodes om procedures te ontwerpen en versterken.

Voorbeeld 1: Indelen van SEH in aparte delen

Met een verwachte, enorme, influx van patiënten zal de SEH klaargemaakt moeten worden voor verschillende fases, variërend van 1 of 2 Covid verdachte patiënten die opgevangen worden in reeds bestaande isolatiekamers, tot een aanbod dat je dwingt tot een volledig calamiteiten scenario. De eerste fase kun je nog prima binnen je team regelen, voor de latere fasen is ook de rest van het ziekenhuis nodig. Hoe krijg je iedereen mee? We ontwierpen 3 fases van opschaling met elk hun eigen aanpassingen en simuleerden en testen alle aanpassingen op de normale werkwijze middels twee methodes.

Table top translational simulatie

Tijdens het ontwerp van de verschillende fases hebben we in één weekend 2 maal alle fases op beide locaties gesimuleerd op papier (table top). Hierbij hebben we zoveel mogelijk mensen van ons team mee laten doen: Het medische team, het verpleegkundige team maar ook het ondersteunden team inclusief balie en beveiliging. Aangezien Iedereen graag betrokken was en wilde bijdragen hebben we in 4 sessies bijna ons hele team aan tafel gehad (een heel groot deel over Skype; tot 26 mensen tegelijk). Dit leverde informatie op over het hele proces, van begin tot eind, waar we direct praktische aanpassingen konden (laten) maken door het team dat die aanpassingen ook zelf bedacht had.

Rapid cycle process testing

Specifieke feedback van de vloer over aanpassingen ging direct terug naar 1 persoon met door de medische staf van de SEH gemandateerde beslissingsbevoegdheid. Verbeteringen konden direct worden ingevoerd en opnieuw getest. Updates werden gedeeld in een dagelijkse informatie email.

Na 4 dagen waren de grote issues eruit en werden de fases vastgesteld. Het team was geïnformeerd en betrokken. Het systeem was getest en welbevonden.

Voorbeeld 2: RSI van een kritiek zieke patiënt in isolatie

Het opvangen van een kritiek zieke patiënt in persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) vereist aanpassingen. Medisch inhoudelijk is een Covid-patiënt een beetje anders, maar ook in praktische zin verandert er veel. Voor het simuleren van deze opvang maakten we gebruik van het “pause-discuss scenario” waarbij de SIM-leider tijdens het simuleren de simulatie kan stil leggen om te bespreken wat er gebeurd is en direct de observaties terug te geven aan het team zodat de simulatie verbeterd doorgang kan vinden.

Wij deden een aantal van deze pause-discuss scenario’s met ons team, de intensive care en anesthesie, die allen betrokken kunnen zijn bij RSI op de SEH tijdens de fases van opschaling. Tijdens het simuleren namen we als uitgangspunt een opvang die wij in ruwe versie reeds hadden ontworpen.

Vervolgens gingen we 3 dagen een proces in van rapid cycle process testing waarin het medisch inhoudelijk protocol en het gebruik van materialen in de juiste ruimtes met de juiste mensen getest, aangepast en opnieuw getest werd. Hierna werd het protocol vastgesteld.

Na vaststellen van het protocol gingen we intensief met zoveel mogelijk mensen van het team trainen. Aanvankelijk bestonden deze trainingen uit wederom pause-discuss simulaties waarin ruimte was voor vragen, uitleg, en toelichting aan de gehele groep. Deze simulaties startten met een pre-brief en eindigden met een de-brief. Later in het process waren de trainingen gericht op soepelheid en souplesse en werd het hele scenario na een pre-brief doorlopen om vervolgens te eindigen met een debrief.

Voorbeeld 3 Het gebruik van beschermende kleding

De prioriteit tijdens deze pandemie is het gezond houden van het team. PBM moet daarom consequent en met precisie worden toegepast. Dit is moeilijk want kost tijd en geduld, twee zaken die we op de SEH meestal niet hebben.

Ook hier pasten we rapid cycle process testing toe: We vroegen teamleden zich aan en uit te kleden waarbij geobserveerd werd. Gevonden verbeteringen van het proces werden direct aangepast in het protocol. Uiteindelijk maakten we een video met eigen personeel, waardoor het ook interne validiteit kreeg.

Wij maakten onderwijs over het aan- en uitkleden onderdeel van de overdracht, zodat kennis en ervaring door iedereen actueel gehouden wordt, en iedereen bij wijze van spreken ook ondersteboven en geblinddoekt beschermende kleding zou kunnen aandoen.

Een van de praktische dingen die we nodig bleken te hebben zodra er meer dan een paar Covid verdachte patiënten waren zogenaamde “omkleed stations” waar je je in je persoonlijke beschermende materiaal kon kleden, en je hier ook weer op verantwoorde wijze kon uitkleden.

We ontwierpen speciale aan- en uitkleed zones, specifiek toegerust voor doorgangen of juist onhandige hoekjes

Voorbeeld 4 Transport van een Covid-19 verdachte patiënt

Het in teamverband transporteren van een Covid (verdachte) patiënt met zuurstofbehoefte (en dus niet in staat een masker te dragen) is een uitdaging. Door simulatie met een levende simulatie patiënt vonden we antwoorden op vele vragen:

“Hoe open je de deur met je badge verstopt onder je PBM?”  “Mag je eigenlijk wel op het knopje van de lift duwen?”  “Over welke gangen lopen we en hoeveel druppels verspreidt mijn patiënt op zijn NRM met 15 l/min?”

In een pause-discuss translational SIM (dus met levende acteur, daadwerkelijk op transport door het eigen ziekenhuis) kregen we antwoorden en oplossingen op deze vragen, die werden aangedragen door het gehele team. Het gebruik van observatoren, die tijdens de gehele SIM aantekeningen maakten en alle verbeter suggesties direct opschreven, bleek erg waardevol.

We maakten aanpassingen in het plan en testten opnieuw.

Na een aantal dagen rapid cycle process testing lag er een protocol voor transport van de niet geïntubeerde Covid verdachte patiënt. Hierin werd het hele team getraind middels in situ simulaties tijdens het middag onderwijs.

Wat is de volgende stap?

Terwijl onze SEH op dagelijkse basis verandert, de patiënten aantallen toenemen en de fases gaan veranderen, zullen we onze afdelingen en de bijbehorende nieuwe systemen blijven testen door allereerst het gebruik van translational simulatie en in tweede instantie rapid cycle process testing.

Hiermee hopen we onze nog te ontwerpen procedures zo snel mogelijk inhoudelijk kloppend te krijgen met input en betrokkenheid van het gehele team, van balie en beveiliging tot verpleegkundig en medisch personeel. Een aantal van onze vastgestelde processen zijn te vinden op www.cmua.nl

 
Auteurs:
Femke Geijsel. (SEH-arts KNMG, FACEM, FRCEM)
Jasper Rebel, (SEH-arts KNMG)
Sean Scott, (FACEM, FCICM)
Allen werkzaam in OLVG Amsterdam
 

Lees ook onze andere posts over COVID-19

Pin It on Pinterest

Share This