Dit deel van SIM Series gaat over het daadwerkelijk draaien (runnen) van je scenario. Waar let je op? Hoe zorg je dat het scenario soepel verloopt en hoe zorg je ervoor dat het scenario (zo goed als) de kant op gaat die je als instructeur wilt. Hoe ga je om met onverwachte situaties of emoties tijdens het scenario?

Running

Dus je hebt je voorbereiding op orde. Het team staat klaar en je hebt een prachtig scenario uitgedacht en in je simulator geprogrammeerd. Nu is het de kunst om het ook daadwerkelijk op die manier over te brengen zoals je voor ogen hebt.

Afhankelijk van het soort simulatiesysteem en de programmering wordt dit nu even spitsuur voor de begeleider achter de knoppen. Timing is essentieel om het realisme optimaal te krijgen. Parameters moeten op het juiste moment en manier op de monitor verschijnen en het team moet op tijd de feedback krijgen die nodig is om het scenario goed te begrijpen.

Het verdient dan ook aanbeveling om een scenario te testen op technische haalbaarheid en juiste instelling alvorens daadwerkelijk het scenario te runnen. Check of alles werkt zodat je niet voor verrassingen komt te staan tijdens de SIM.

En ook hier geldt: hou het simpel. De moderne simulatiesystemen hebben bijna eindeloze mogelijkheden, maar de realiteit leert dat een scenario vrijwel nooit precies verloopt zoals je voor ogen hebt. Er moet dus ruimte zijn voor improvisatie tijdens de SIM en dat lukt het beste als niet elke seconde geprogrammeerd is.

Zeker als je als begeleider in je eentje bent is het belangrijk om een scenario simpel te houden zodat je ook tijd hebt om het team te observeren en van nuttige feedback te voorzien tijdens de debriefing.

Improvisatie

Het zal geregeld voorkomen dat een scenario anders verloopt dan oorspronkelijk de bedoeling was. Dat kan verschillende oorzaken hebben en die liggen vaak bij degenen die de SIM gemaakt hebben.

In mijn ervaring is de meest voorkomende oorzaak een casus die te breed interpreteerbaar is. Als je met de gegevens, die je als team tijdens een SIM krijgt, alle kanten op kan dan moet je als begeleider verwachten dat dat ook zal gebeuren en hierop kunnen anticiperen.

Een andere reden kan zijn een verkeerde inschatting van het niveau van het team (te moeilijke of te makkelijke casus) waardoor het leereffect beperkt wordt.

Verder kan het scenario een andere wending aannemen dan verwacht, indien de begeleider en/of ontwerper van de SIM niet goed op de hoogte zijn van de laatste richtlijnen of nieuwe inzichten of juist lokaal geldende protocollen.

Er zijn nog veel meer redenen te verzinnen natuurlijk, maar wat de reden ook is, je zal als begeleider snel moeten improviseren om je SIM te redden.

Hieronder staan een aantal strategieën die ik gebruik bij het improviseren:

  • Go with the flow: je kan ervoor kiezen om het team het door hun ingeslagen pad uit te laten spelen, waarbij je als begeleider de verbale en monitorfeedback aanpast aan de interpretatie van de deelnemers. Ik zou dit alleen aanraden als je het eens bent met de redenatie van het team en je inschat dat ook dit pad voldoende leerpunten oplevert tijdens de debriefing.
  • Back on track: een veiligere optie om je gestelde leerdoelen te halen is het terugpakken van de regie door de deelnemers de juiste kant op te sturen met behulp van verbale en monitorinformatie. Het mooiste is om iemand in het team te hebben die functioneert als insider. Een heel elegante oplossing omdat je dan als begeleider niet hoeft in te grijpen.
  • Time-out: in het uiterste geval kan je ervoor kiezen om het scenario tijdelijk te onderbreken om het team van extra informatie te voorzien of een time-out te geven. Deze onderbreking doet natuurlijk wel ernstig afbreuk aan een scenario maar is soms nodig in gevallen waarbij emoties van deelnemers de overhand krijgen of er zoveel verwarring is dat het scenario stilvalt. Het is dus bedoeld om de veilige leeromgeving te waarborgen en toch te proberen nog het maximale uit de SIM te halen.

Afsluiten van de SIM

Het moment van stoppen van de SIM vraagt om goede observatie en timing. In principe kan een SIM beëindigd worden als de begeleider het idee heeft dat de observaties een leerzame debriefing zullen opleveren. Hou echter rekening met hoe het team erin staat op dat moment. De emoties die gevoeld worden tijdens het afsluiten van de SIM zijn ook de emoties waarmee iemand de debriefing ingaat en heeft daarmee dus ook (veel) invloed op de sfeer en inhoud van de debriefing. Het is aan de begeleider de timing zo te doen dat mensen zoveel mogelijk met een tevreden gevoel weglopen bij de SIM.

Conclusie

Het runnen van de SIM vraagt om technische en inhoudelijke voorbereiding, timing en improvisatievermogen. Door een SIM zo simpel als mogelijk te houden heb je je handen en brein vrij om je aan te passen aan de dynamiek van een team deelnemers om zo (bijna) altijd een leuke en leerzame SIM te draaien.

 

Auteur: Pieter Noë, SEH-arts KNMG

 

Reviewer: Cara Jager, SEH-arts KNMG

 

Pin It on Pinterest

Share This