Voortbordurend op onze recente urologische posts, trappen we 2018 af met de Urologie Series.
De komende tijd zullen een aantal acute urologische problemen aan bod komen, zoals de patiënt met een acute niersteen koliek, urosepsis, haematurie, een acuut scrotum en urineretentie. Hierbij delen we onze expertise graag door publicatie van onze urologische protocollen.

 

Urologie Series deel 1: van A tot Z bij een acute niersteen koliek!

 

 

Afgelopen november besprak Joris Datema in de Journal Club het artikel van Pickard et al over de rol van Tamsulosine bij nefrolithiasis. Samenvattend heeft deze alfablokker bij nierstenen groter dan 5 mm een onduidelijk effect op de niersteenpassage en is bij nierstenen kleiner dan 5 mm niet effectief. Daarnaast wordt er door patiënten na toediening niet minder pijn ervaren.

 

De Medbox in december door Mauri Witt liet zien wat Buscopan allemaal kan. Naast de (bij)werking zie je in 1 oogopslag welke symptomen er optreden bij een overdosering en hoeveel neostigmine er dan gegeven dient te worden.

 

Hieronder vind je het protocol dat wij gebruiken op onze SEH bij de patiënt die wordt ingestuurd met een acute niersteenkoliek. Het protocol geeft je van A(namnese) tot Z(iekenhuisopname) handvatten en kan je helpen bij het opstellen van een differentiaal diagnose.

 

Auteurs:
Rosa Negenborn (ANIOS SEH)
Mauri Witt (AIOS SEH)
Serginio Röntgen (AIOS SEH)

 

Reviewers:
Yasser Elkhaloufi (SEH-arts KNMG)
Geske Dijkstra (Uroloog)

 

Pin It on Pinterest

Share This