Het National Institute for Health and Care Excellence (NICE) is een instantie die in het Verenigd Koninkrijk vergelijkbaar is met het Centraal BeoordelingsOrgaan (CBO) in Nederland. In februari 2016 is de richtlijn “Major trauma: assessment and initial management” uitgekomen. Daarnaast zijn in dezelfde maand de richtlijnen “Spinal injury: assesment and initial management” en “Fractures: assessment and management” (complex and non-complex) uitgekomen.  Natuurlijk is het goed om deze richtlijnen zelf eens door te nemen, zeker als je in een traumacentrum werkt.

 

Maar ik heb in deze blogpost de belangrijkste punten uit de richtlijn “Major Trauma” voor je op een rij gezet. Om het overzichtelijk te houden heb ik ook belangrijke aanbevelingen weggelaten, bijvoorbeeld omdat ik denk dat ze al vanzelfsprekend zijn of geen nieuwe aandacht behoeven. De NICE-richtlijn heeft 91 aanbevelingen gedaan, lees die ook vooral zelf door om te zien of er aanbevelingen tussen zitten die ik niet genoemd heb, maar voor jou wel van belang zijn!

(pagina 50 t/m 56 zijn alleen de 91(!) aanbevelingen)

NB: alle aanbevelingen zijn evidence-based, maar vaak is de evidence niet van hoge kwaliteit.

 

 

Keypoints

Luchtweg
 • Rapid Sequence Intubation (RSI) is de aanbevolen methode om de luchtweg veilig te stellen bij patiënten die zelf hun luchtweg of ventilatie niet kunnen behouden.
Thoraxtrauma
 • Bij een spanningspneumothorax is een open thoracostomie, gevolgd door een thoraxdrain de behandeling van voorkeur. Een naaldthoracostomie kost misschien iets minder tijd, maar faalt vaker (niet diep genoeg, verkeerde plaats, afknikken, obstructie).
 • Beeldvorming om een bloeding aan te tonen/uit te sluiten bij patiënten die verdacht worden van een bloeding dient snel plaats te vinden, en de beelden moeten onmiddellijk beoordeeld worden door een professional met training en vaardigheden op dit gebied.
Beoordeling en management van verbloeding
 • Gebruik een pelvic binder bij verdenking op actieve bloeding uit een bekkenfractuur.
 • Geef zo snel mogelijk Tranexaminezuur (Cyklokapron) i.v. aan patiënten met (verdenking op) een actieve bloeding.
 • Geef geen Tranexaminezuur later dan 3 uur na het trauma, tenzij er sprake is van hyperfibrinolyse.
 • Zorg dat patiënten met anticoagulantia snel kunnen worden geïdentificeerd en dat de werking van deze middelen snel ongedaan kan worden gemaakt (bijvoorbeeld d.m.v. Beriplex of Cofact bij patiënten die een vitamine K-antagonist gebruiken).
 • Zorg bij patiënten met een actieve bloeding voor een snelle controle van de bloeding en titreer volume resuscitatie zodat centrale circulatie behouden blijft. Echter, probeer bij patiënten met hemorragische shock en traumatisch hersenletsel in te schatten wat het belangrijkste letsel is. Als het traumatisch hersenletsel op de voorgrond staat moet er minder restrictief volume resuscitatie toegepast worden om voldoende cerebrale perfusie te houden.
 • Geef in de ziekenhuissetting GEEN kristalloïden aan patiënten met een actieve bloeding. Volume resuscitatie met bloedproducten heeft de voorkeur!
 • Gebruik een ratio van 1 plasma : 1 RBC om volumeresuscitatie te geven.
 • Een negatieve Focused Assessment Sonography in Trauma (FAST) sluit een intraperitoneale of retroperitoneale bloeding NIET uit.
 • Beperk diagnostische beeldvorming (zoals X-thorax, X-bekken, (E)FAST) tot het minimum noodzakelijke voor interventie bij patiënten met verdenking op verbloeding en hemodynamische instabiliteit die niet reageren op volume resuscitatie.
 • Doe een total-body CT bij volwassenen (≥ 16 jaar) met stomp major trauma en verdenking op multipele letsels.
Warmteverlies
 • Beperk/voorkom onderkoeling bij patiënten met major trauma.
Crew Resource Management (CRM)
 • De leider van het traumateam moet makkelijk te herkennen zijn om de overdracht te ontvangen.
 • Een lid van het traumateam zou de taak moeten hebben om alle bevindingen en interventies vast te leggen op het moment dat ze gebeuren (bijvoorbeeld door ze op een bord in de traumakamer schrijven).
 • Gebruik een gestructureerde manier van overdragen wanneer de zorg wordt overgedragen (zowel op de SEH als wanneer de patiënt naar een andere afdeling gaat).
Training en vaardigheden
 • Zorg ervoor dat elke professional in het traumateam de training en vaardigheden heeft om veilig en effectief de interventies die van hen verwacht worden kan geven.

 

Meer lezen?

 

 

Auteur: Jeroen Veldhuis, SEH-arts KNMG

 

Reviewer: Leonie Geut, SEH-arts KNMG

 

Pin It on Pinterest

Share This