Op de SEH zien we vaak patiënten met intoxicaties. In de meeste gevallen zijn ze niet levensbedreigend en behoeven deze patiënten alleen observatie en monitoring.

Maar stel je nu eens voor: je hebt dienst op de SEH, het is weer een drukke zaterdagavond en je wordt gebeld door de ambulance. Ze staan over 5 minuten op de stoep met een 27-jarige jongeman die ongeveer 45 minuten geleden 75 tabletten van 50mg metoprolol succinaat heeft ingenomen. Weet jij wat je moet doen?

Intoxicaties met dergelijke middelen komen gelukkig relatief weinig voor. In 2014 was er volgens het RIVM in 6% van de gevallen een intoxicaties met middelen voor hart- en bloedvaten.[1] Echter, wanneer er sprake is van een ernstige intoxicatie kan deze fataal zijn.

Hoe zat het ook alweer met een ernstige intoxicatie met bètablokkers? Geef je dan glucagon? Of insuline? En bij calciumantagonisten? Zou je overwegen om gebruik te maken van Extra Corporele Membraan Oxygenatie (ECMO) en weet je hoe je dat moet regelen in jouw regio? En hoe lang moet je patiënten die een slow release preparaat ingenomen hebben ook alweer observeren?

Lees er alles over in dit uitgebreide protocol. Er is tevens een handige flowchart toegevoegd die je binnen 1 minuut een overzicht geeft over hoe je de bovenbeschreven casus aan moet pakken. Heb je op- of aanmerkingen over het protocol? Laat het ons weten! We zijn erg benieuwd hoe jij dit in jouw ziekenhuis zou aanpakken.

 

 

 

Referentie

1. Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum. (2014). Acute vergiftigingen bij mens en dier.

 

 

Auteurs

Joris Datema, AIOS SEH

Klaartje Caminada, SEH-arts KNMG

 

Reviewers

Peter ter Horst, Ziekenhuisapotheker

Lonneke Buijteweg, SEH-arts KNMG

 

Pin It on Pinterest

Share This