Op de SEH zien we vaak kinderen met een torusfractuur van de onderarm. Deze fracturen kunnen geïmmobiliseerd worden met een gipsverband maar ook niet-rigide methoden worden beschreven, zoals bijvoorbeeld een softcast of een dubbele Tubigrip. Er is controverse over welke behandeling optimaal is.

 

Artikel
Jiang N, Cao ZH, Ma YF, Lin Z, Yu B. Management of Pediatric Forearm Torus Fracture: A systematic Review and Meta-analysis. Pediatr Emerg Care. 2015 Nov 6. [Epub ahead of print]


PICO

 • Patiënten: kinderen met een torusfractuur van de onderarm (met X-foto of echografisch bewezen)
 • Interventie: niet-rigide methode van immobilisatie (bv softcast, dubbele Tubigrip)
 • Controle: gipsimmobilisatie
 • Outcome: functioneel herstel, complicaties/problemen, patiënt tevredenheid, pijn.

Design
Systematic Review en Meta-analyse


Resultaten

 • 8 RCT’s met in totaal 781 patiënten werden gevonden.
 • Zowel functioneel herstel als patiënt tevredenheid waren vergelijkbaar of beter in de niet-rigide immobilisatiegroepen.
 • Complicaties/problemen werden in 3 RCT’s geregistreerd, waarbij met name problemen werden gemeld in de gipsimmobilisatie groep, maar uit de tekst wordt niet duidelijk welke problemen zicht voordeden.
 • Voor pijnstilling waren de resultaten tegenstrijdig: drie studies vonden geen significante verschil. Eén studie vond dat patiënten die een verband kregen minder lang pijn hadden. Een andere studie vond juist dat patiënten met gipsimmobilisatie minder lang pijn hadden.

Sterke punten

 • Systematic Review van 8 RCT’s, in totaal 781 patiënten.
 • Karakteristieken van de studies duidelijk weergegeven (tabel 2 in het artikel).
 • Gevonden artikelen werden op kwaliteit beoordeeld en dit wordt goed beschreven (tabel 3 in het artikel).
 • Relevante uitkomstmaten gekozen.

Limitaties

 • Search wel wat beperkt voor een Systematic Review (alleen Pubmed en Cochrane).
 • De gevonden studies hadden verschillende uitkomstmaten en verschillende methoden van niet-rigide immobilisatie. Daarom is het vergelijken van de resultaten lastig.
 • Alle 8 RCT’s hadden relatief kleine groepen.
 • Geen blindering mogelijk van de uitkomsten.
 • Geen gelijke duur van immobilisatie binnen de verschillende RCT’s.

Conclusie van de auteurs
Een niet-rigide methode van immobilisatie, zoals een softcast of verband, heeft meer voordelen dan immobilisatie met traditioneel gipsverband voor de behandeling van torusfracturen van de onderarm.


Onze conclusie
Op basis van deze studie kunnen we niet stellen dat er één bepaalde vorm van immobilisatie duidelijk superieur is dan andere vormen van immobilisatie. Een niet-rigide methode is een goed alternatief voor de traditionele gipsimmobilisatie. Beide methoden zijn goed en veilig.


Bottom line
Aangezien beide behandelingen goed en veilig zijn, kan de keuze in samenspraak met de patiënt en ouders gemaakt worden. Een niet-rigide methode heeft als voordeel dat patiënten deze makkelijker zelf kunnen afhalen en niet voor een controle afspraak in het ziekenhuis hoeven terug te komen. Hoewel niet evidence based, hebben wij het idee dat een immobilisatie met gips mogelijk geschikter is bij kinderen met veel pijn bij presentatie.

 

 

Auteur: Jeroen Veldhuis, SEH-arts KNMG

 

Reviewers: Leonie Geut, AIOS SEH en Djoke Douma, AIOS SEH

 

Pin It on Pinterest

Share This